Registreer emailadressen van alle leden

Registreer emailadressen van alle leden

Alle leden van FCK de Hommel hebben een e-mail ontvangen met het verzoek hun gegevens te controleren. Heeft U die als lid nog niet ontvangen wilt U dan een mail sturen aan secretaris@fckdehommel.eu met Uw gegevens zodat deze ze kan verwerken.

De reden hiervan is onderstaand bericht van de KNVB.

http://home.knvb.nl/nieuws/registreer-emailadressen-van-alle-leden/

Registreer emailadressen van alle leden

Amateurverenigingen opgelet: zorg – mits nog niet gedaan – zo snel mogelijk voor registratie van de e-mailadressen van alle leden.

Dit is om meerdere redenen van groot belang, nu per het nieuwe seizoen 2014/’15 het informeren over tuchtrechtelijke beslissingen aan de verenigingsleden (alleen) per e-mail verloopt.

Het verzamelen en laten registreren van deze e-mailadressen voorkomt dat de vereniging haar leden gedurende het seizoen constant zelf moet informeren over lopende tuchtzaken. Bovendien verkleint dit de kans dat het lid niet tijdig wordt geïnformeerd en daardoor mogelijk een tuchtrechtelijke mededeling negeert. Dit laatste kan leiden tot nieuwe tuchtrechtelijk consequenties, bijvoorbeeld als een speler ongerechtigd heeft deelgenomen aan een wedstrijd waarvoor hij is uitgesloten.

Veranderingen tuchtzaken
Tot nu toe ontvangt de betrokkene per post en diens vereniging digitaal het bericht van een tuchtrechtelijke mededeling. Per 2014/’15 ontvangt de vereniging de mededeling nog altijd digitaal via Sportlink Club, maar wordt het individuele lid niet meer per post maar dus per mail geïnformeerd. Het is één van drie wezenlijke veranderingen in tuchtzaken amateurvoetbal, die leiden tot vereenvoudigde tuchtprocedures en onder meer de verenigingen en scheidsrechters tijds- en efficiencyvoordelen opleveren. Zie ook dit bericht

Rechtstreeks in Sportlink of via DWF
Het is een recht om als individueel lid rechtstreeks geïnformeerd te worden over een tuchtrechtelijke beslissing, maar dit recht vervalt als er geen correct e-mailadres is aangeleverd. De reglementen zijn hier per 1 juli ook op aangepast. Als het e-mailadres ontbreekt, ontvangt alléén de vereniging de mededeling en moet zij de inhoud van dit bericht tijdig doorgeven aan het individuele lid.

Het is dus – nogmaals – in het belang van de vereniging om de e-mailadressen van haar leden in Sportlink Club te registreren. Ook op het DWF komt de mogelijkheid om e-mailadressen in te vullen. Hierdoor heeft het individuele lid ook zelf een directe gelegenheid zijn digitale correspondentieadres kenbaar te maken.

Zaalvoetbal
In het zaalvoetbal is het, met uitzondering van de Eredivisie zaalvoetbal mannen, Eredivisie zaalvoetbal vrouwen en de Eerste divisie zaalvoetbal mannen, niet mogelijk een e-mailadres op het DWF te registreren, aangezien het zaalvoetbal – met uitzondering van deze klassen – nog niet met het DWF werkt. Een zaalvoetballer kan, als hij niet uitkomt in één van genoemde klassen, over een tuchtrechtelijke uitspraak dus alleen digitaal worden geïnformeerd als de vereniging zijn e-mailadres in het ledenbestand heeft geregistreerd.

Voordelen
Het in kaart hebben en registreren van de e-mailadressen van de leden biedt clubs overigens veel bijkomende voordelen. Via SportlinkClub kunnen verenigingen zo heel eenvoudig met hun leden communiceren, ook over alle andere (club)onderwerpen. De automatisering bespaart de vereniging bovendien structureel werk en tijd.

Digitale informatievoorziening is sowieso haast onmisbaar en zowel voor elftal/team en vereniging als speler, aanvoerder en/of andere individuele betrokkene is en blijft het belangrijk goed geïnformeerd te zijn over lopende tuchtzaken. De KNVB kan verenigingen hierbij ontlasten door tuchtrechtelijke beslissingen ook aan het betrokken lid digitaal toe te zenden.

email1

Reageer